สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ

บทสัมภาษณ์นักศึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนต่อที่ ม.เกียวโต การค้นคว้าวิจัยที่ ม.เกียวโต และเส้นทางหลังจบการศึกษา ฯลฯ

คุณโฮ โละ
สาขาวิชา: ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์อินเดีย

อาจารย์บุนนะ คัง
สาขาวิชา: งานวิจัยเปรียบเทียบวัฒนธรรมครอบครัวของญี่ปุ่นและจีน

หากท่านสนใจกิจกรรมของเราในประเทศไทย โปรดติดตามเราได้ที่

京都大学 人社未来形発信ユニット

© Copyright Unit of Kyoto Initiatives for Humanities and Social Sciences, All Rights Reserved.

↑