มหาวิทยาลัยเกียวโตในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยในโลกตะวันตก ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังได้สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยที่มั่นคงในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาโดยตลอด

แน่นอนว่าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกียวโตได้มีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นกับเอเชียที่มีประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาค พวกเราเรียกสายงานวิจัยนี้ว่า “มนุษยศาสตร์เอเชีย”

หนึ่งในนั้นคืองานวิจัยเกี่ยวกับเอเชียในหัวข้อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น งานวิจัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบูรพาคดีศึกษา เป็นต้น อีกสาขาหนึ่งคือวิชาที่มุ่งนำเสนอโลกทัศน์ใหม่ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาระดับสากลของมนุษยชาติจากมุมมองในแบบเอเชีย ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของสาขานี้คือปรัชญาของกลุ่มสำนักเกียวโต

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกียวโตกำลังพิจารณาสายงานวิจัย “มนุษยศาสตร์เอเชีย” ของพวกเราอีกครั้งในเชิงวิจารณ์ เพื่อที่จะพัฒนาสู่อนาคตในรูปแบบใหม่ คุณสนใจจะเรียนรู้ “มนุษยศาสตร์เอเชีย” ณ เกียวโต และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปแบบอนาคตของมนุษยศาสตร์ด้วยกันหรือไม่

หากท่านสนใจกิจกรรมของเราในประเทศไทย โปรดติดตามเราได้ที่ : 

LINE official account: http://nav.cx/etUeBKD
Facebook page: https://www.facebook.com/ukihssth/


เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านรู้จักสายวิชามนุษยศาสตร์เอเชียในมหาวิทยาลัยเกียวโตมากขึ้น

  • Sensei Theater : มหาวิทยาลัยเกียวโตแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ในรูปแบบวีดิทัศน์ “Sensei Theater” ซึ่งเราได้เลือกคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ท่านจัดทำเป็นภาคภาษาไทย
  • การ์ตูน : หน่วยเผยแพร่รูปแบบอนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำการ์ตูนแนะนำงานวิจัยของอาจารย์ 5 ท่านผู้ศึกษาเกี่ยวกับ “มนุษย์ศาสตร์เอเชีย”
  • สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ : บทสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่เรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเกียวโต และเส้นทางการทำงานหลังจบการศึกษา
  • ฟังเสียงรุ่นพี่: งานวิจัยน่าสนใจ แต่การใช้ชีวิตในเกียวโตเป็นอย่างไร เรื่องเงิน เรื่องภาษา ฯลฯ มาฟังรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ที่เกียวโตเล่าให้ฟังอย่างละเอียด
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ: ภาษาอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่มหาวิทยาลัยเกียวโตมีหลักสูตรที่จัดชั่วโมงเรียน และให้การแนะแนวการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย
  • เกี่ยวกับเรา: เว็บไซต์ภาษาไทยและข้อมูลการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาไทยนี้ จัดทำโดย “หน่วยเผยแพร่รูปแบบอนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ศาสตราจารย์ยาสึโอะ เดงุจิ ผู้อำนวยการหน่วยจะอธิบายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยนี้