เว็บไซต์ภาษาไทยและข้อมูลการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาไทยนี้ จัดทำโดย “หน่วยเผยแพร่รูปแบบอนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ศาสตราจารย์ยาสึโอะ เดงุจิ ผู้อำนวยการหน่วยจะอธิบายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยนี้