บทสัมภาษณ์นักศึกษาชาวต่างชาติเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนต่อที่ ม.เกียวโต การค้นคว้าวิจัยที่ ม.เกียวโต และเส้นทางหลังจบการศึกษา ฯลฯ

คุณโฮ โละ
สาขาวิชา: ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์อินเดีย

อาจารย์บุนนะ คัง
สาขาวิชา: งานวิจัยเปรียบเทียบวัฒนธรรมครอบครัวของญี่ปุ่นและจีน