มหาวิทยาลัยเกียวโตแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์ในรูปแบบวีดิทัศน์ “Sensei Theater” ซึ่งเราได้เลือกคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ท่านจัดทำเป็นภาคภาษาไทย

ศึกษาการปรากฏและการพัฒนาการของจิตใจมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์มาซาโกะ เมียววะ คณะครุศาสตร์

ทำไมมนุษยชาติจึงควรจะดำรงอยู่ต่อไป
ศาสตราจารย์ฮิโรชิ อาเบะ คณะมนุษยศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รศ.มิโฮะ อิชิอิ ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์
การดำรงชีวิตทั้งหมดคือการทำวิจัยภาคสนาม – อะไรคือเสน่ห์ของมานุษยวิทยาวัฒนธรรม-

รศ. เรียวตะ ซากาโมโตะ ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุผู้อาศัยในท้องถิ่นในประเทศภูฏาน

ศาสตราจารย์โยโกะ อิเออิริ คณะอักษรศาสตร์
ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ เหตุใดภาษาจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ